Tag Archives: cưa vòng

Dịch vụ cưa vòng

– Dịch vụ cưa vòng của chúng tôi có thể cắt bê tông cốt thép sâu đến 265mm và nó cũng là dụng cụ cầm tay. – Cưa vòng chủ yếu dùng thường dùng cho các trường hợp cắt cửa ra vào, cửa sổ bê tông cốt thép, nó có thể sử dụng trong không