Tag Archives: cưa tay

Dịch vụ cưa bê tông bằng máy cầm tay

– Dịch vụ cưa tay rất linh hoạt có thể đáp ứng sử dụng trong hầu hết các tình huống theo yêu cầu của khách hàng. – Máy cưa tay chạy xăng có thể cưa sâu đến 150mm trong khi cưa điện chỉ đạt 130mm + Thích hợp trong các trường hợp như: – Tạo